מפגש בין הרצוי למצוי

טרם קבלת ההחלטה על יישום פריוריטי או בחירת המיישם, אנו נוהגים לקבל סקירה כללית לגבי הצורך העסקי, לנטר את מקבלי ההחלטות, הגורמים בארגון שיהיו שותפי מפתח.

בשלב זה אנו מקיימים סדרה של מפגשים על מנת ללמוד על הצורך העסקי, הלוגיסטי, הניהולי.

כבר בשלב הבא, במידה והארגון לא מוכר עם הפריוריטי כלל או עם הגרסא הוובית, אנו נוהגים להציג ללקוח את המערכת עם דגשים על הפיצ'רים והתהליכים הרלוונטיים אליו.

ההצגה הראשונית של המערכת הוא שלב חשוב ולטעמנו חוסך המון זמן וכסף ללקוח, בשלב זה הלקוח ברוב המקרים רואה את הפתרונות והתהליכים הסטנדרטים ומוכן לאמץ אותם, על פני לפתח מאפס את תהליך, לנצח אימוץ סטנדרט מערכת יהווה פיתרון מהיר יותר ועליה מהירה יותר לאויר

לצד הרצון להתכנס לסטנדרט המערכת, אנו נקפיד שלא לפגוע בתהליכים היעילים ולתמוך בצורך העסקי לפני הכל, גם אם הדבר אומר פיתוחים מורכבים.

לעיתים קרובות הלקוח מתאר את הדרישות שלו בהתאם למוכר והידוע, אנחנו מביאים עימנו ניסיון רב שנים משלל חברות מתעשיות שונות ומציגים ללקוח את הBEST PRACTICE בתחומו, כלומר את התהליכים שכבר מיושמים בחברות דומות.

העובדה שאנו מכירים ויישמנו בחברות מגוונות הינה יתרון עצום עבור הלקוח, לקוחותינו נהנים מכך וחוסרים שעות רבות ב"בהמצאת הגלגל" כאשר אנחנו מתחקים אחר הפיתרונות של חברות דומות.

ככלל, הצלחת יישום לעולם אינה תלויה רק במיישם, ראשית ההנהלה צריכה להיות רתומה ולהעביר את האג'נדה לשיתוף פעולה עם המעבר לפריורטי, ככל שבתוך הארגון יימצאו גורמים או גורם שיתעניין ויאסף להבין, ללמוד ולנהל את המערכת – כך גדל הסיכוי להצלחת הפרויקט ויקטנו שעות היישום שלנו.